MEDITSIIN

Meie ülesanne

Meie kool kuulub Eesti Tervistarendavate Koolide võrgustikku . Terviseedenduse põhimõtete ellurakendamine terviseõppe, õpilaste ja koolipersonali tervislike eluviiside ning tervist edendava koolikeskkonna kaudu. Me võimaldame õpilastele paralleelselt õppetööga säilitada ja parandada tervist läbi ravivõimlemise, füsioteraapiliste protseduuride ja ravimenetluse. Terviseõpetuse alase tegevusega tegeleme terviseõpetuse, kehalise kasvatuse, rütmika tundides ka kooliväliste ürituste kaudu (tervisepäevad, arsti ja med. õe loengud, spordiringid).
Programmi koordinaator on terviseõpetuse õpetaja Kersti Roosvald

RAVIVÕIMALUSED MEIE KOOLIS

HSIK-i ülesandeks on võimaldada õpilastele taastusravi ja puude korrektsioon paralleelselt õppetööga. See paneb õpilastele suurema koormuse kui tavakoolis (õppetöö, terviseprobleemid, ravi, huviringid). Paljud peavad käima ka haiglauuringutel ja -ravil.

Õpilaskontingendi Haapsalu Sanatoorses Internaatkoolis moodustavad põhiliselt tugi- ja liikumisaparaadi talitlushäiretega lapsed, kelle puude põhjuseks on kaasasündinud või omandatud neuroloogilised ning ortopeedilised haigused (sünnitrauma, laste tserebraalparalüüs, väärarengud, ajupõletik, -infarkt, pärilikud haigused, traumad, skolioos, puusaliigeste patoloogia, jäsemete deformatsioonid jpm). Erandkorras sotsiaalsetel põhjustel on kooli vastu võetud ka teiste haigustega lapsi. Enamustel on tegemist liitpatoloogiaga, näiteks, suurel hulgal tserebraalparalüüsiga lastel kaasneb palju ortopeedilisi probleeme, silmapatoloogiat, vaimse arengu mahajäämust, spetsiifilisi õpiraskusi.

Koolis on tunduvalt suurenenud ratastoolilaste arv, lisandunud uriini- ja väljaheitepidamatusega lapsed. Koolis on tunduvalt epilepsiahaigeid, mõnel neist on krambihoogusid väga sageli. Osa lapsi ei saa eneseteenindamisega hakkama, vajavad pidevat abi söömisel, riietamisel, mähkmete vahetamisel jne.

Komplekstaastusravi saavad lapsed plaaniliselt kuuridena 1-2 korda õppeaastas, olenevalt haiguse raskusest. Ravikuur kestab 2-3 kuud paralleelselt õppetööga. Meie koolis saab teha:

  • massaaži
  • ozokeriiti
  • ravivanne (männiekstrakt jm.)
  • pidevalt medikamentoosset ravi (epilepsia jm.)
  • vibro-akustiline muusikateraapia

 

Ravivõimlemine

Ravivõimlemine on üheks põhiliseks komponendiks laste järelravis, kellel on mitmesuguseid tugi- ja liikumisaparaadi häireid. Meie koolis on see suunatud kõigi võimalike liigutuste mobiliseerimisele kahjustatud lihaste funktsiooni taastamisel, motoorika defektide korrigeerimiseks eesmärgiga kujundada optimaalselt põhilisi lokomotoorseid funktsioone. Ravivõimlemine on põimunud:

  • kehalise kasvatuse tundidega
  • kehakultuuriliste üritustega
  • enesega toimetulemisega
  • iga õpilase ortopeedilise reþiimiga

Ravivõimlemine kui teraapia aktiivne meetod on meie kooli oluliseks lüliks rehabilitatsioonis.

 

Laste soovitavad tervisekontrolli ajad (kehtestatud siseministri määrusega):
lapse vanus/ klass arst õde hambaarst silmaarst
1 nädal (koduvisiit) x x
2 nädalat x
1 kuu x
2 k. x
3 k. x
4,5 k. x
6 k. x
7 k. x
9 k. x
12 k. x
18 k. x
2 aastat x
3 a. x x x
4 a. x
5 a. x
6-7 a. x x (6 a.)
7-8 a. / I x x (7 a.)
8-9 a. / II x
9-10 a. / III x x (9 a.)
11-12 a. / V x x (12 a.)
13-14 a. / VII x x (14 a.)
15-16 a. / IX x x (15 a.)
17-18 a. / XI X