Haapsalu Viigi KoolTunniplaan 2022/2023 Untis 2022
Haapsalu4.10.2022 10:21


4
N
5
6
7
8
9
10
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
1TI
1TII
1TIII
2TIII
2TIV
2TV
3TVI
3TVII
3TIX
4T
HO
ES-1
*eesti
Ave Lu
*eesti
Ülle E
.*kehali
Mehis
*loodus
Krista
eesti
Külli
*arvuti
Anika
.*matema
Eda Pr
.*eesti
Kersti
.*kehali
Raili
.*muusik
Viive
.*kunst
Kai Je
.*elu-j
Külli
.*matema
Ene No
.*matema
Svetla
elu-j
Kaja K
motoor
Sigrid
ES-2
.*matema
Krista
.*inimes
Kersti
*ajalug
Külli
*muusik
Helle
.*matema
Eda Pr
.*kunst
Kai Je
.*eesti
Kristi
.*inglis
Viive
.*kehali
Mehis
.*eesti
Külli
.*elu-j
Ene No
.*eesti
Svetla
eesti
Kaja K
ES-3
.*tööõpe
Ene No
.*eesti
Ülle E
matema
Ave Lu
.*matema
Ruth R
*bioloo
Krista
.*kehali
Eda Pr
.*matema
Kersti
.*arvuti
Anika
.*inglis
Viive
.*kunst
Kai Je
.*eesti
Külli
.*eesti
Svetla
sotsia
Sigrid
ES-4
.*kunst
Kai Je
.*matema
Krista
*eesti
Ülle E
.*eesti
Viive
.*kodund
Anika
.*matema
Eda Pr
.*loodus
Kersti
.poiste
*Villu
tüdruk
*Ene Vi
.*muusik
Helle
.*tööõpe
Svetla
arvuti
Kaja K
ES-5
*loodus
Ave Lu
*loodus
Eda Pr
*eesti
Ülle E
*loodus
Krista
.*arvuti
Anika
*geogra
Külli
*ajalug
Kalmer
.*tööõpe
Svetla
.*inimes
Kersti
.*eesti
Kristi
.*kunst
Kai Je
*matema
Külli
.*elu-j
Ene No
.*kehali
Sigrid
matema
Kaja K
ES-6
.*arvuti
Ave Lu
.*ettevõ
Anika
.*eesti
Ülle E
*bioloo
Külli
*ühisko
Kalmer
*kehali
Eda Pr
*loodus
Kristi
.*inimes
Kersti
.*matema
Ene Vi
matema
Ene No
.*tööõpe
Svetla
kodund
Kaja K
ES-7
.*loodus
Krista
.*kirjan
Ülle E
*eesti
Külli
*klassi
Anika
.*ajalug
Ave Lu
.*eesti
Ene Vi
.arvuti
Kaja K
ES-8
*inglis
Külli
.*klassi
Kristi
TE-1
.*matema
Ave Lu
.*eesti
Ülle E
.*geogra
Krista
*keemia
Kaja P
*matema
Anne T
*eesti
Viive
.*eesti
Kersti
.*eesti
Kristi
.*matema
Marju
.*arvuti
Anika
.*kunst
Kai Je
.*kehali
Sigrid
.*elu-j
Viivik
elu-j
Kaja K
kommun
Heli R
TE-2
*matema
Ave Lu
*matema
Aime B
.*inglis
Kaja P
.*eesti
Ülle E
*kirjan
Külli
*geogra
Krista
.*muusik
Viive
.*eesti
Marju
.*ettevõ
Anika
.*eesti
Külli
.*muusik
Viivik
eesti
Kaja K
TE-3
*eesti
Ave Lu
*eesti
Ülle E
.*tööõpe
Jaan K
.*saksa
Ruth V
*keemia
Kaja P
.*eesti
Viive
.*loodus
Krista
.*loodus
Kristi
.*loodus
Kersti
.*matema
Ene Vi
.*elu-j
Külli
.*kunst
Ene No
.*elu-j
Viivik
matema
Kaja K
kognit
Heli R
TE-4
.*inglis
Kaja P
matema
Ave Lu
.*matema
Ruth R
*saksa
Ruth V
.*kunst
Kai Je
.*muusik
Viive
.*inimes
Anika
.*eesti
Ene Vi
.*kehali
Mehis
.*kunst
Ene No
elu-j
Kaja K
TE-5
.*kehali
Mehis
*arvuti
Anika
*ühisko
Kalmer
.*inglis
Kaja P
*saksa
Ruth V
*füüsik
Krista
.*tööõpe
Svetla
.*matema
Kersti
.*eesti
Kristi
.*inglis
Viive
.*loodus
Ene Vi
.*matema
Külli
.*kunst
Ene No
.*kunst
Kai Je
tööõpe
Jaan K
TE-6
*saksa
Ruth V
*loodus
Krista
*ajalug
Kalmer
*inglis
Külli
*inglis
Kaja P
.*tööõpe
Kai Je
.*kodund
Anika
.*kehali
Mehis
.*inglis
Viive
.*klassi
Külli
.*elu-j
Ene No
.tööõpe
Svetla
TE-7
*füüsik
Krista
*eesti
Külli
*tööõpe
Jaan K
.*kunst
Kai Je
.*eesti
Marju
.*muusik
Viive
kehali
Mehis
TE-8
*ühisko
Külli
*kehali
Mehis
KO-1
.*inglis
Kaja P
.*eesti
Ülle E
matema
Ave Lu
.*matema
Ruth R
*matema
Anne T
.*matema
Eda Pr
.*eesti
Kersti
*eesti
Kristi
.*matema
Marju
*eesti
Ene Vi
HKHK
?
.*kunst
Kai Je
.*eesti
Külli
*elu-j
Viivik
tööõpe
Jaan K
kommun
Heli R
KO-2
*matema
Ave Lu
*matema
Aime B
.*kirjan
Ülle E
.*inglis
Kaja P
*arvuti
Ruth R
.*loodus
Kristi
.*eesti
Marju
.*elu-j
Külli
.*kehali
Sigrid
.*elu-j
Viivik
KO-3
.*eesti
Ave Lu
.*muusik
Viivik
.*eesti
Ülle E
*inglis
Külli
*inglis
Kaja P
.*inimes
Eda Pr
.*arvuti
Aime B
.*kehali
Raili
.*loodus
Kersti
*matema
Ene Vi
.*eesti
Külli
.*matema
Ene No
.*kehali
Sigrid
kunst
Kai Je
kognit
Heli R
KO-4
.*muusik
Viivik
.*inglis
Kaja P
.*saksa
Ruth V
*ajalug
Külli
*eesti
Ülle E
kehali
Eda Pr
.*matema
Kersti
.*arvuti
Aime B
.*ajalug
Ave Lu
.*matema
Külli
.*kunst
Ene No
.*kunst
Kai Je
tööõpe
Jaan K
KO-5
.*inglis
Kaja P
.*ajalug
Ave Lu
.*ajalug
Kalmer
*bioloo
Külli
*saksa
Ruth V
.*tööõpe
Kai Je
.*matema
Eda Pr
.*inimes
Kersti
.*loodus
Ene Vi
*eesti
Külli
.*elu-j
Viivik
KO-6
*saksa
Ruth V
*eesti
Ülle E
*keemia
Kaja P
*geogra
Külli
*ajalug
Kalmer
*inimes
Kersti
*ajalug
Ave Lu
.*eesti
Marju
.*eesti
Ene Vi
.klassi
Ene No
KO-7
*keemia
Kaja P
*kirjan
Ülle E
.*klassi
Kersti
*matema
Marju
.*klassi
Ene Vi
.*rütmik
Viivik
KO-8
NE-1
*eesti
Ave Lu
*eesti
Ülle E
.*matema
Krista
.*muusik
Viivik
*inglis
Kaja P
*eesti
Viive
.*eesti
Kersti
.*tööõpe
Ene No
.*matema
Marju
.*eesti
Ene Vi
.*kehali
Mehis
.*eesti
Külli
*matema
Svetla
eesti
Kaja K
kommun
Heli R
NE-2
*matema
Ave Lu
*matema
Aime B
.*kirjan
Ülle E
.*inglis
Kaja P
*füüsik
Krista
*matema
Anne T
.*eesti
Viive
.*kehali
Mehis
.*matema
Ene Vi
.*rütmik
Viivik
.*eesti
Svetla
kognit
Heli R
NE-3
*eesti
Ave Lu
*eesti
Ülle E
.*matema
Krista
.*kehali
Mehis
*keemia
Kaja P
.*kehali
Eda Pr
.*matema
Kersti
.*inglis
Viive
.*poiste
Villu
*tüdruk
Ene Vi
.*poiste
Villu
*tüdruk
Ene Vi
.*poiste
Villu
*tüdruk
Ene Vi
.*elu-j
Külli
.*muusik
Viivik
.*eesti
Svetla
elu-j
Kaja K
motoor
Sigrid
NE-4
.*matema
Ave Lu
.*inglis
Kaja P
.*kirjan
Ülle E
*saksa
Ruth V
*kehali
Mehis
.*loodus
Viive
.*loodus
Krista
.*matema
Eda Pr
.*eesti
Külli
.*matema
Ene No
.*muusik
Viivik
matema
Kaja K
sotsia
Sigrid
NE-5
.*inglis
Kaja P
.*loodus
Krista
.*saksa
Ruth V
*eesti
Ülle E
.*eesti
Viive
.*elu-j
Külli
.*elu-j
Ene No
.*tööõpe
Svetla
kehali
Mehis
klassi
Sigrid
NE-6
*kehali
Mehis
*saksa
Ruth V
.*bioloo
Krista
*kirjan
Ülle E
.*muusik
Viive
.*eesti
Marju
*loodus
Ene Vi
*elu-j
Ene No
muusik
Viivik
NE-7
*bioloo
Krista
.*klassi
Marju
.kodund
Svetla
elu-j
Kaja K
NE-8
.*klassi
Ülle E
klassi
Kaja K
RE-1
.*kehali
Mehis
.*kunst
Kai Je
*matema
Ave Lu
*füüsik
Krista
*matema
Anne T
.*eesti
Viive
.*kehali
Eda Pr
.*tööõpe
Ene No
.*matema
Marju
.*inimes
Kersti
.*muusik
Helle
.*muusik
Viivik
.*matema
Svetla
elu-j
Kaja K
motoor
Sigrid
RE-2
.*kehali
Mehis
.*inimes
Kersti
.*tööõpe
Villu
*bioloo
Krista
.*kehali
Eda Pr
.*kodund
Anika
.*ajalug
Ave Lu
.*kunst
Kai Je
.*rütmik
Viivik
eesti
Kaja K
RE-3
*loodus
Ave Lu
*loodus
Eda Pr
.*matema
Krista
*kunst
Kai Je
.*eesti
Kersti
.*inimes
Anika
.*eesti
Marju
.*kehali
Mehis
.*matema
Külli
.*matema
Ene No
.*eesti
Svetla
matema
Kaja K
sotsia
Sigrid
RE-4
.*muusik
Viivik
.*ajalug
Ave Lu
.*kehali
Mehis
*geogra
Krista
.*matema
Eda Pr
.*matema
Kersti
.*inglis
Viive
.*poiste
Villu
*tüdruk
Ene Vi
.*poiste
Villu
*tüdruk
Ene Vi
.*poiste
Villu
*tüdruk
Ene Vi
.*eesti
Külli
.*elu-j
Ene No
kunst
Kai Je
RE-5
.*klassi
Ave Lu
.*kehali
Mehis
.*kunst
Kai Je
*füüsik
Krista
.*klassi
Viive
.*matema
Eda Pr
.*poiste
Villu
*tüdruk
Ene Vi
.*eesti
Külli
*elu-j
Ene No
.*tööõpe
Svetla
rütmik
Viivik
RE-6
.*klassi
Krista
.*matema
Svetla
muusik
Viivik
RE-7
.*klassi
Viivik
RE-8
Untis 2022         Kanna indeks üle         Untis Tunniplaani tarkvara
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e