HVK ajalugu

Meie kool asutati Eesti NSV Ministrite Nõukogu 2. juuli 1960. aasta määrusega nr. 290. Selle põhjuseks oli 1950-date aastate teisel poolel Eestit tabanud poliomüeliidi ehk lastehalvatuse epideemia. Koolis toimus laste poliomüeliidijärgne ravi ja õppetöö.

 • 1963. aasta suvel teostati koolimaja rekonstrueerimine, II korrusele tehti juurdeehitus.
 • 1964. aasta lõpuks valmis täielikult saal-võimla.
 • 1996. aasta märtsis sai kool Interneti püsiühenduse.
 • 1997. aasta maikuul toimus pidulik poeglaste tööõpetuse klassi avamine, mis oli keskkütte katlamajast ümber ehitatud.
 • 1998. aasta kevadel lõpetas viimane keskkooli klass (35 lend).
 • 1999. aasta 19. jaanuaril tabas kooli tuleõnnetus. Pärast paarinädalast pausi ja ümberkorraldusi algas õppetöö taas 1. veebruaril
 • 2002. aasta 3. septembril toimus lifti pidulik avamine.
 • 2002. aasta kevadeks on meie kooli lõpetanud 721 õpilast, neist 215 keskkooli ja 506 põhikooli. 42 aasta jooksul on meie koolis õppinud ja ravinud end 1690 õpilast.
 • 2005. aastal lõpetati kooli internaadi renoveerimine.
 • 2008. aasta augustis valmis kooli uus juurdeehitus.
 • 2013. aastal ühines Haapsalu Sanatoorse Internaatkool Vidruka Kooliga ja meie uueks nimeks sai Haapsalu Viigi Kool
Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli 50. juubeli tähistamine