HVK ajalugu

Meie kool asutati Eesti NSV Ministrite Nõukogu 2. juuli 1960. aasta määrusega nr. 290. Selle põhjuseks oli 1950-date aastate teisel poolel Eestit tabanud poliomüeliidi ehk lastehalvatuse epideemia. Koolis toimus laste poliomüeliidijärgne ravi ja õppetöö.

 • 1963. aasta suvel teostati koolimaja rekonstrueerimine, II korrusele tehti juurdeehitus.
 • 1964. aasta lõpuks valmis täielikult saal-võimla.
 • 1996. aasta märtsis sai kool Interneti püsiühenduse.
 • 1997. aasta maikuul toimus pidulik poeglaste tööõpetuse klassi avamine, mis oli keskkütte katlamajast ümber ehitatud.
 • 1998. aasta kevadel lõpetas viimane keskkooli klass (35 lend).
 • 1999. aasta 19. jaanuaril tabas kooli tuleõnnetus. Pärast paarinädalast pausi ja ümberkorraldusi algas õppetöö taas 1. veebruaril
 • 2002. aasta 3. septembril toimus lifti pidulik avamine.
 • 2002. aasta kevadeks on meie kooli lõpetanud 721 õpilast, neist 215 keskkooli ja 506 põhikooli. 42 aasta jooksul on meie koolis õppinud ja ravinud end 1690 õpilast.
 • 2005. aastal lõpetati kooli internaadi renoveerimine.
 • 2008. aasta augustis valmis kooli uus juurdeehitus.
 • 2013. aastal ühines Haapsalu Sanatoorse Internaatkool Vidruka Kooliga ja meie uueks nimeks sai Haapsalu Viigi Kool
Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli 50. juubeli tähistamine

50 juubeli tähistamine

juubel01 juubel02 juubel03 juubel04 juubel05 juubel06 juubel07 juubel08 juubel09 juubel10 juubel11 juubel12 juubel13 juubel14 juubel15 juubel16 juubel17 juubel18

50 juubeli etendus

juubelEtendus01 juubelEtendus02 juubelEtendus03 juubelEtendus04 juubelEtendus05 juubelEtendus06 juubelEtendus07 juubelEtendus08 juubelEtendus09 juubelEtendus10 juubelEtendus11 juubelEtendus12 juubelEtendus13 juubelEtendus14 juubelEtendus15