Projektid

Robootika tuleb meie tundidesse!
Haapsalu Viigi Kool osales kevadel HITSA progetiigri programmi 2020 seadmete taotlusvoorus. Saime positiivse vastuse ning soetasime meie õpilastele arendava ja kaasaegse õppe- ja mängukeskkonna loomiseks ning meie laste digipädevuse alusoskuste kujundamiseks mitmesuguseid mängulisi robootikavahendeid.
Suur tänu HITSA-le! 

Haapsalu Viigi Kool on saanud digitaristu meetmest „Targast tarbijast digisisu tegijaks“ järgmised digivahendid: kaks sülearvutit, ühe multimeediarvuti ja kolm nutiprojektorit.

KIK-i rahastatud projekt „Haapsalu Viigi Kooli õpilaste õppekäigud“.

Õppepäevad toimuvad Silma Õpikojas, õppepäevi viib läbi Marko Valker. 2019/2020 õppeaastal on eesmärgiks tutvustada vanemate klasside õpilastele toiduahelate ning toiduvõrgustike moodustamist, nooremate klasside õpilastele aga tutvustatakse elu maal.

Silma Õpikotta sõidavad 27. septembril 7. klass ja 8. klass;  7.oktoobril 5/6.a klass ja 7a. klass; 11.oktoobril 3a. klass ja 4a. klass ning 14.oktoobril 1a. klass ja 1/2a. klass.

Õpilased kirjutavad möödunud õppepäevast nii:

  1. septembri reedel meil tunde ei toimunud, sõitsime Silma Õpikotta koos 7. klassiga. Algul läksime majja ja vaatasime ringi, siis istusime toolidele ja kuulasime, mida rääkis meile Marko Valker. Ta jutustas meile toiduahelatest, näitas pilte ning õpetas, kuidas neid moodustatakse. Huvitav oli teada. Pärast läksime vee-elukaid püüdma, vaatasime neid mikroskoobiga ning moodustasime püütud elukatest toiduahelaid. Hiljem viisime putukad vette tagasi. Käisime ka metsas Soti mägiveiseid otsimas, pärast üsna pikka sumpamist metsas leidsime nad üles – ema koos vasikaga. Andsime neile leiba. Lõpetuseks said mõned julgemad meist parvega sõita. Kokkuvõtteks oli see üks väga lahe päev!

Haapsalu Viigi Kooli 8. klass.

„Haapsalu Viigi Kooli loodushariduslikud õppekäigud“

Projekti eesmärgiks on Haapsalu Viigi Kooli 2.-6. klasside teadmiste paranemine looduskaitse ja põllumajanduse kohta ning 8.-10. klasside teamiste paranemine kalade bioloogia kohta.

6.septembril osalesid Haapsalu Viigi Kooli 10.klass ning 9a/10a.klass KIK-i poolt rahastatud projektis „Haapsalu Viigi Kooli loodushariduslikud õppekäigud“. Õppepäev toimus Silma Õpikojas, seda viis läbi Marko Valker.

Järgmine grupp õpilasi sõidab Silma Õpikotta 17.septembril.
10.klassi õpilased Lisbet Urb ning Ryan Kennet Nõmmik jagavad möödunud õppepäevast oma muljeid.
Kohale jõudes alustasime kohe tunniga, kus meile anti tahvelarvutid, pidime leidma üles kala, mis oli tahvlile näidatud. See kalade otsimine ja äratundmine toimus võistluse käigus. Mulle tundus, et meie grupp oli kõige kiirem. Pärast huvitavaid mänge suundusime õue, et minna ühiselt kalu lahkama. Täitsime kala kohta töölehe, siis mõõtsime ning kaalusime kala. Lõpuks lõikasime kala lõhki ning uurisime tähtsaid elundeid, samuti kala sugu ning vanust. Siis kaalusime kala uuesti. Eemalt nägime mägiveiseid, samuti tutvusime koduloomadega: kitsed, lambad, kanad, kuked. Loomi sai paitada ning neile leiba pakkuda. Ilus hall kassipoeg tiirutas meie jalgade ümber ning lõi nurru. Päev lõppes matkaga kohalikus metsas ning aasal. Matk oli üsna väsitav, sest ilm oli erakordselt soe, aga tagasitee ei olnudki nii pikk. Tänasime meie õpetajat Marko Valkerit ning alustasime sõitu koju. Koju jõudes kiitsin seda päeva väga. Mulle meeldis!

KIK projekt „Igal lapsel oma pill“