Projektid

2022/2023. õppeaasta projektid:

  • Koolielu elavdamine ja õpilaste arengu toetamine läbi tsirkusekunsti

Tegemist oli kogu kooli haarava tsirkuseprogrammiga, mis vältas septembri alguses terve ühe koolinädala ja kulmineerus programmis igapäevaselt aktiivselt kaasa löönud õpetajate ja õpilaste osalusega tsirkuseetendusega, mida kogunes vaatama kogu koolipere ja osad lapsevanemad. Projekti kaasrahastas Eesti Kultuurkapital.

  • Eesti keele, kultuuri ja kirjanduse väärtustamine, laste ja noorte lugema ja looma innustamine

Projekti toel õnnestus koolil novembri alguses külla kutsuda kirjanik, luuletaja ja laulja Kristiina Ehin koos abikaasast muusiku Silver Sepaga, kes pakkusid õpilastele sisuka kontsertelamuse oma värske luule- ja laulukavaga “Janu on kõikidel kaks”. Kontsertkohtumise eesmärk oli väärtustada ja populariseerida laste ja noorte seas eesti keelt, kirjandust ja kultuuri, innustada lapsi ja noori lugema ja korrektset eesti keelt kasutama.  Projekti rahastas Eesti Kultuurkapital.

  • Haapsalu Viigi Kooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal

Projekti raames toimusid Haapsalu Viigi Kooli klasside õppekäigud Silma Õpikotta ja AHHAA Teaduskeskusesse. Õpilased osalesid aktiivõppe metoodikal põhinevates loodushariduslikes tegevustes. Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

  • Robomatemaatika Haapsalu Viigi Koolis

Kool taotles raha robootikavahendite ostuks EL struktuurivahendite taotlusvoorus 1.3.1 ATV1 “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT-vahendid” – 15.08.2022-03.10.2022

Haapsalu Viigi Kooli robomatemaatika projekti eesmärk on rikastada ja kaasajastada meie kooli matemaatikaõpet uuenduslike õppevahendite kasutuselevõtuga ning rakendada õppes kaasaegset digitehnoloogiat ; parandada õpilaste matemaatilist kirjaoskust ning digioskusi. Luua õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikeskkond, lõimida paremini huviharidust formaalharidusega ning rikastada õppeprotsessi. Populariseerida reaalainete õppimist, kaasajastada reaalainete õppe sisu ja meetodeid. Muuta õppimist köitvamaks ning avardada elukestva õppe võimalusi, võimaldada õpilastel kaasaegsel viisil oskusi omandada ja arendada. Kuna oleme erivajadustega laste kool, aitab meie projekt parandada erivajadustega laste ja noorte haridusvõimalusi.

2021/2022 õppeaasta projektid:

  • Haapsalu Viigi Kooli õppekäigud Silma õpikotta.

Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK)

  • Erasmus+ project KA 105-Youth mobility Art is for All

Koostööpartner: Läti Viduskurzeme primary school-development centre.

Projekti ettevalmistav kohtumine Lätis toimus 24 – 26.08.2021.

Õpilaste sõit Läti kooli toimub 17 – 23.10.2021

Seoses koroonaviiruse ulatusliku levikuga lükkub õpilasvahetus 2022. aasta märtsi.

Õpilasvahetus jäi COVID-19 leviku tõttu lõplikult ära.

Erasmus+ logo – Kurtna Kool

Robootika tuleb meie tundidesse!
Haapsalu Viigi Kool osales kevadel HITSA progetiigri programmi 2020 seadmete taotlusvoorus. Saime positiivse vastuse ning soetasime meie õpilastele arendava ja kaasaegse õppe- ja mängukeskkonna loomiseks ning meie laste digipädevuse alusoskuste kujundamiseks mitmesuguseid mängulisi robootikavahendeid.
 

Haapsalu Viigi Kool on saanud digitaristu meetmest „Targast tarbijast digisisu tegijaks“ järgmised digivahendid: kaks sülearvutit, ühe multimeediarvuti ja kolm nutiprojektorit.