HUVITEGEVUS

Eesmärk meie töös on anda võimalus kogeda, tunnetada, väljendada ja kasvatada usku enesesse.

Huvijuhid sellel õppeaastal: Anika Einmann ja Marit Ristmägi.

Haapsalu Viigi Kooli õpilasomavalitsus 2021/22

Eliisabet Holm, Jekaterina Anopotškina, Aleksandr Smirnov, Anne-Karinee Puusta, Marta Vapper, Destiny Piberman, Hans-Kert Kutsar, Tauri Korbe, Aurelia Ärsis, Monika Peeba, Mihkel Lukk, Aleks Butkov, Egon Naur, Andreas Valtna, Geits Razlivajev.

Haapsalu Viigi kooli huvikava.

HAAPSALU VIIGI KOOLI ÕPILASTE HUVIRINGID 2022/2023a.

Esmaspäevkunstiring (vanematele)Kai Jeeberg15.05-15.50 (8.t)
EsmaspäevdraamaringÜlle Ehala15.05-15.50 (8.t)
Teisipäevspordiring (kõigile)Mehis Ehanurm15.05-16.30 (8., 9.t)
TeisipäevpilliringViive Marleen15.05-15.50 (8.t)
Kolmapäevloovusring (noorematele)Hanna-Stiina Lepmets14.10 – 14.55 (7.t)
KolmapäevkaberingKalmer Kõrvemaa15.50-17.15 (9, 10.t)
KolmapäevbocceEda Proos14.10-14.55 (7.t)
KolmapäevdraamaringÜlle Ehala15.15-15.50 (8.t)
Kolmapäevrobootika (kõigile)Ruth Randoja14.10 – 14.55 (7.t)
Neljapäevliikumisring (noorematele)Helle Lember13.15-14.00 (6.t)
 NeljapäevpilliringViive Marleen ja Helle Lember14.10 – 14.55 (7.t)
Neljapäevtantsuring (kõigile)Anika Einmann15.00-15.50 (8t)

Draamaring Ü.Ehala

Draamaringi eesmärgid on arendada õpilaste sõnalist eneseväljendust, lavatunnetust, enesekindlust, loomingulisust ning koostöövõimekust.


Spordiring M. Ehanurm. Spordiringis mängivad lapsed erinevaid spordi mänge. Eesmärgiks on tutvustada lastele erinevaid spordi alasid, arendada füüsilist vormi ja omavahelist koostöö


Kabering K. Kõrvemaa

Kabe- ja lauamänguring on mõeldud kõigile õpilastele. Eesmärgiks tutvustada lastele erinevaid lauamänge. Harjutame kevadiseks kooli kabeturniiriks.


Loovusring H. S. Lepmets

Loovusring on mõeldud kõigile lastele. Enamasti me meisterdame, joonistame ja maalime. Peamine eesmärk on pakkuda lapsele võimalus, vahendid ja julgustust eneseväljenduseks. Tunnis pole õigeid ega valesid lahendusi, inimesed pildil võivad olla üleni rohelised ja kõik tööd võib oma lemmiktegelasi täis kritseldada. Ringis on oluline osa sõbralikul keskkonnal, kus laps  saaks jagada tööprotsessiga seotult oma mõtteid, tundeid ja huvisid ka vestluses.


Liikumisring H. Lember

Liikumisring on mõeldud noorema kooliastme õpilastele. Kooskäimise eesmärk on leevendada õpilaste liikumisvaegust, pakkuda mängulist tegevust (ringmängulaulud) ja suhtlemist teistsugustes situatsioonides.


Robootikaring R. Randoja

Robootikaringis kasutame mitmesuguseid hariduslikke robootikakomplekte (mh Ozobot, Sphero ja Lego), et programmeerida visuaalses programmeerimiskeeles ning ehitada legoroboteid. Robootika arendab ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning aitab lisaks koostööle õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima.Pilliring V. Marleen, H. Lember

Pilliringi eesmärk on õpetada Viigi kooli õpilastele eesti rahvaviiside ja lastelaulude tundmist ja pilli mängimist. Igale õpilasele kohandatakse pilliõpe just temale sobival tasemel. Ringis õpitakse väikekannelt, kitarri ja plokkflööti, soovi korral ka ukulelet. Koostööd tehakse kooli näite- ja tantsuringiga, esinedes koos erinevatel kooli üritustel (rahvakalendri tähtpäevad, aktused, kooli näidend).