HVK hoolekogu

Tiiu Rahuoja HTM üldharidusosakonna peaekspert tiiu.rahuoja@hm.ee
Külle Saar SA Haapsalu Hoolekandekeskus kylle@haapsaluhkk.ee
Ülle Kruus SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus ulle.kruus@hnrk.ee
Mari- Epp Täht Haapsalu Linnavalitsuse esindaja mari-epp.taht@haapsalulv.ee
Ülle Kõva lapsevanem yllekas2@gmail.com
Ain Seppik vilistlaste esindaja seppika@gmail.com
Eve Urgas Haapsalu Viigi Kooli õppealajuhataja eveu@hsik.edu.ee
Ene Viilma Haapsalu Viigi Kooli õpetaja eneviilma@gmail.com
Helle Lember õpilasomavalitsuse esindaja helle.lember@gmail.com