Jäätmed ringlusesse!

Viimase kahe kuu jooksul on Keskkonnaamet meie kooli õpilastele viinud läbi õppeprogrammi “Jäätmed ringlusesse”

Õpilastele tutvustati prügi sorteerimist, räägiti taaskasutusest ning näidati materjale, mida prügist toota saab.

Kõlama jäi moto:

PRÜGI ON MATERJAL!

Keskkonnaamet

Hei-hei, koolirahvas!

Minu Haridusjuhtide Praktikaprogrammi selgroog on murtud. Ainult neli nädalat veel ja olengi koolis tagasi. Tunnen, et selle kümne nädalase juhtimispraktika mõjud on pikaajalised. Kogetu analüüsimiseks ning praktiliseks rakendamiseks võtan aega, sest “tark ei torma”.

Need teadmised, oskused ja SOL Balticsi maailmavaade on mind isiklikult muutnud enesekindlamaks. Tunnen äratundmisrõõmu, et see, mida teen, on õige. Olen saanud konkreetseid juhtimisvõtteid, kuidas uuele töötajale rakendada mentorprogrammi ning meeskonda kaasata kooli arendustegevusse. Olen siin olnud kaasatud väga erinevatesse töövaldkondadesse ja see on andnud mulle ülevaate SOL Balticsi tegemistest.

Kuue nädala jooksul siin olles näen, kui süsteemselt ja läbimõeldult kõik toimib. Loomulikult on kõigil oma tööülesanded, kuid koostöös sünnivad uued ideed ja neid viiakse ühiselt ellu – õlg-õla tunne. See on see jõud, mida ei oska sõnades kirjeldada, kui kõik toimib. Muidugi on raskemaid hetki, kuid neid ennetades või koos ühiselt arutades leitakse ka sobivad lahendused. Oluline on, et meeskonnas on inimene, kellele toetuda ning kes jagab sinuga ühiseid väärtusi.

Praktikale tulles ei osanud ma unistadagi, et mind usaldatakse nii, et tunnen ennast n-ö omainimesena. Olen saanud külastada Tartus asuvat uut SOL-i kontorit, tutvunud ja vestelnud sealsete töötajatega. Käisin ka Haapsalu SOL-i kontoris, kohtusin töödejuhatajaga ning külastasin üht objekti. Eriline tänu, et juhtkond võimaldas mul osaleda välislähetusel Lätis, kus on uus kontor, ning sain osa Leedus toimunud Techno Development seminarist. See oli kogemus, mis ei unune, sest juhtkonna liikmete omavaheline sünergia on nii võimas.

Kõrvalseisjana on seda Vabaduse ja Vastutuse edasiviivat jõudu väga inspireeriv jälgida.

Südamliku tervitused ja mõnusat koolivaheaega 

Kristi Kivipuur
Haridusjuhtide Praktikaprogrammi praktikant
Tallinn 28.02.2023


Esimesed praktikamuljed

Tere kõigile!


Ma lihtsalt pean oma esimese nädala Haridusjuhtide Praktikaprogrammi mõtteid jagama. Olen ääretult tänulik ministeeriumile, kes võimaldas mul selles üliägedas programmis osaleda. Ettevõte SOL Baltics (https://www.sol.ee)  on väga avatud ja kaasaegne ettevõte. Selle lühikese aja jooksul olen saanud tunda meeskonnalt ainult positiivset suhtumist. Meeskond, kus iga tiimi liige tegutseb ühiste eesmärkide nimel kaasates teisi ja olles ise kaasatud. SOL Balticsis ollakse tegelikult ka huvitatud oma klientide rahulolust ning turvatundest. Asutuse juhtkond on innovaatiline ja uutele väljakutsetele avatud, seda näitab juba see, et nad asusid ühiselt õppima mikrokraadiprogrammis.

Õhinapõhiselt edasi

Kristi Kivipuur

Haapsalu Viigi Kooli direktor osaleb haridusjuhtide praktikaprogrammis

Praktikakohaks on Tallinnas SOL Baltics ja praktikaperiood on 16.01-24.03 2023.a. Sel ajal direktorit koolis ei ole, teda asendab ametlikult õppealajuhataja Eve Urgas.

Miks otsustas Kristi programmis osaleda:
Mulle meeldib meeskonnas olla võrdne tiimiliige. Tunnen ennast turvaliselt keskkonnas, kus raamistik ja reeglid on paigas. Hoolin oma töötajatest ja soovin, et nad suudaksid oma tööd tehes olla õnnelikud ning rahulolevad.
Praktikalt ootan võimalust õppida erasektori juhtidelt, kuidas paremini koordineerida meeskonnatööd, kuidas meeskonda motiveerida ja kaasata uuendustele, inspireerida oluliste arendustegevuste elluviimisel.
Ma soovin lähemalt tutvuda erasektori personalitöö ja värbamisega. Lisaks saada praktilisi kogemusi, kuidas enesekindlamalt toime tulla suheldes erinevate huvigruppidega.
Oma tegevuses juhindun motost „Tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse“ ning püüan sellest lähtudes ka oma meeskonda eesmärgipäraselt tegutsema panna.
Minu jaoks on koolitöö protsess, mille olulisteks osapoolteks on õpilane, õpetaja, perekond ja kogukond, kus kõigil peab olema võimalus areneda ning protsessis kaasa rääkida.
Oluline, et õppimine ja õpetamine muutuks osapooltele huvitavaks ja meeldivaks kogemuseks. Selleks tuleb koolil olla loov ning teha koostööd paljude erinevate huvigruppidega. Et seda kõike saavutada pean oluliseks ühtset meeskonda.

Infoks programmist endast:
Neli aastat tagasi käivitatud arenguprogrammi eesmärk on edendada Eesti koolijuhtimise kvaliteeti. Esmalt saavad koolijuhid olla kümme nädalat mõnes kaasaegse juhtimiskultuuriga organisatsioonis täiskohaga praktikal, seejärel naaseb osaleja oma kodukooli, kus asub kogutud teadmisi ja ideid rakendama. Programm kestab kokku üheksa kuud.
Eesti suuremad pangad ja tehnoloogiaettevõtted võtavad 2022/23 enda juurde pikale praktikale 13 haridusjuhti üle Eesti, et nad saaksid uusi teadmisi ja ideid, kuidas veel paremini oma kooli juhtida. Seekordsete praktikantide seas on nii koolijuhte kui õppejuhte Tallinna linna, Tartu linna ja riigikoolidest, esmakordselt saadab oma koolijuhi praktikale Lääne-Harju vald. Praktikaettevõtete ringi lisandub kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid pakkuv SOL Eesti.

Galerii SOL Baltics meeskonna külastusest meie kooli 16. jaanuaril.

Õpilastööd Läänemaa Keskraamatukogus

Näitusel eksponeeritakse nahatöid, klaasi, keraamikat, portselanimaali, vinüülplaatide taaskasutust. Metallitöödes on esindatud metallide kohrutamine, söövitus, taondamine. Punasest vasest taldrik on pärit aastast 1979 (Haapsalu – 700). Näituselt ei puudu ka vastsündinud dinosaurus ja kalad, kassid, puidutööd, papptorudest disainitud esemed.
Minu hobiks on keraamiliste pudelite kogumine, näitusel on näiteid kollektsioonist ja oma kätega tehtuid.